Uppdatering pågår 7 sept.

MONTER SMONTER MMONTER LMONTER XLMONTER XXL
9 m212 m215 m218 m230-36 m2 finns också.
Anm.avg. 2500 kr
Faktureras vid anmälan
Monterhyra 10710 kr
Faktureras 5 november
Försäkring 1500 kr (obligatorisk)
Matta grå, vägg, el & WIFI ingår.

Montrar tillgängliga se ritning
Anm.avg. 2500 k
Faktureras vid anmälan
Monterhyra 14280 kr
Faktureras 5 november
Försäkring 1500 kr (obligatorisk)
Matta grå, vägg, el & WIFI ingår.

Montrar tillgängliga se ritning
Anm.avg. 2500 k
Faktureras vid anmälan
Monterhyra 17850 kr
Faktureras 5 november
Försäkring 1500 kr (obligatorisk)
Matta grå, vägg, el & WIFI ingår.

Montrar tillgängliga se ritning
Anm.avg. 2500 k
Faktureras vid anmälan
Monterhyra 21420 kr
Faktureras 5 november
Försäkring 1500 kr (obligatorisk)
Matta grå, vägg, el & WIFI ingår.

Montrar tillgängliga se ritning
Anm.avg. 2500 k
Faktureras vid anmälan
Monterhyra 1190 SEK per kvm
Faktureras 5 november
Försäkring 1500 kr (obligatorisk)
Matta grå, vägg, el & WIFI ingår.

Montrar tillgängliga se ritning
ATT HYRA
Spotlight 425 kr
Egen mattfärg 144 kr/m2
Ståstol 453
Disk 1844 SEK
konferensrum
Seminarier
DykPub
Montercatering
Lunch 145 SEK
ATT HYRA
Spotlight 425 kr
Egen mattfärg 144 kr/m2
Ståstol 453
Disk 1844 SEK
konferensrum
Seminarier
DykPub
Montercatering
Lunch 145 SEK
ATT HYRA
Spotlight 425 kr
Egen mattfärg 144 kr/m2
Ståstol 453
Disk 1844 SEK
konferensrum
Seminarier
DykPub
Montercatering
Lunch 145 SEK
ATT HYRA
Spotlight 425 kr
Egen mattfärg 144 kr/m2
Ståstol 453
Disk 1844 SEK
konferensrum
Seminarier
DykPub
Montercatering
Lunch 145 SEK
ATT HYRA
Spotlight 425 kr
Egen mattfärg 144 kr/m2
Ståstol 453
Disk 1844 SEK
konferensrum
Seminarier
DykPub
Montercatering
Lunch 145 SEK

Samutställare

2500 SEK / samutställare. 
Samutställare får samma exponeringsmöjligheter och information som huvudutställaren samt alla utskick gällande mässdeltagandet. Samutställare kan också anmälas separat via Utställarservice Online

a